அஹ்லுல்பைத் Headline Animator

Monday, March 18, 2013

முஸ்லிம்களின் சுய மரியாதையைக் கேள்விக்குட்படுத்துகின்ற சூளுரை...........


முஸ்லிம்களின் சுய மரியாதையைக் கேள்விக்குட்படுத்துகின்ற சூளுரை...........


இலங்கை முஸ்லிம்களின் தனித்துவமான பிரதிநிதிகள் என்று தம்மை அறிமுகம் செய்துக் கொண்டனர் இஸ்லாமிய கடமைகளில் பணம் திரட்டுகின்ற தந்திரமான சூழ்ச்சியை முன்னெடுத்த ஜனாப் ரிஸ்வி முப்தியும் அவரது அடிவருடி லெப்பைமார்களும்.

பாமர முஸ்லிம்கள் அதனை அக்கறைக் கொண்டு கவனிக்கவில்லை.

விளைவு?ஜனாப் ரிஸ்வி முப்தி குழுவினர் கும்மாளத்துடன் செய்த நீதித் தவறிய செய்கையின் தவறுகளில் கட்டாயமாக பங்கேற்றுக் கொள்ள இலங்கை முஸ்லிம் சமூகம் நிர்ப்பந்திக்கப் பட்டிருக்கின்ற சூழல் உருவாகியிருக்கிறது.

தாம் செய்த தவறை உணர்ந்துக் கொள்ளும் அறிவில் ஜனாப் ரிஸ்வி முப்தியோ அல்லது அவரது அடிவருடி லெப்பைமார்களோ இல்லை.

நிலைமை இப்படியிருக்க இப்பொழுது இன்னுமொரு பிசு பிசுத்த தவறு அரங்கேற இருப்பதாக செய்தியறிந்தோம்.

ஆடு நனையுது என்று ஓநாய் அழுத கதைபோல முஸ்லிம்களின் அபாக்கிய நிலைமைக்கு ஆதரவாகவும் அரசாங்கத்துக்கு எதிராகவும்  ஐக்கிய தேசியக் கட்சி நாடு தழுவிய ஆர்ப்பாட்டத்தில் முஸ்லிம்களை ஒன்று திரட்ட உத்தேசித்து இருப்பதாக தகவல்கள் கசிந்திருக்கிறதாம்.

இலங்கை முஸ்லிம்களை பெரும்பான்மை சிங்கள சமூகத்தை விட்டும் தூரமாக்கும் நிகழ்வின் முன்னோடி நிகழ்வாக இவ்வாறான எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகள் அமைந்துப் போகும் அபாயம் இருக்கிறது.

அது மட்டுமன்றி, இந்த எதிர்ப்பு நடவடிக்கையின் காரணமாக முஸ்லிம்களின் தன்னிருப்புக்கு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்திய நாயகர்  ஜனாப் ரிஸ்வி முப்தியும் அவரது லெப்பைமார்களும் செய்கின்ற தவறுகளுக்கு இலங்கை முஸ்லிம்களின் பூரணமான ஆதரவு இருக்கின்றதென்ற தவறான மாயையும் இதன்மூலம் உருவாகும்.

இதன் பிறகாவது இலங்கை முஸ்லிம்கள் தமதிருப்பைத் தக்கவைக்கும் நடவடிக்கைகளில் சுயமாக முடிவெடுக்கும் நிலைமைக்கு தமது அறிவை உபயோகிக்க வேண்டுமென்று நாம் தயவுடன் வேண்டுகிறோம்.

இலங்கை முஸ்லிம்கள் ஒன்று பட்ட நிலையில் முஸ்லிம்களை இவ்வாறான இக்கட்டான நிலைமைக்கு ஆளாக்கிய ஜனாப் ரிஸ்வி முப்திக்கும் அவரது லெப்பைமார்களுக்கும் எதிராகவும், முஸ்லிம்களின் இந்த இக்கட்டான நிலைமையை நன்கு அறிந்திருந்தும் தமது சுயநல தன்னிருப்பைத் தக்க வைத்துக் கொள்வதற்காக அரசுக்கு ஆதரவாக மௌனம் காத்துக் கொண்டிருக்கும் அரசியல் தலைமைகளுக்கு  எதிராகவும்  களமிறங்குவது விவேகமானதாகும்.

அவ்வாறனதொரு எதிர்ப்பு முஸ்லிம் மக்களிடையே இலைமறைவு காய் மறைவாக இருந்துக் கொண்டிருக்கிற சுயநல அநீதக்காரர்களை வேறாக இனம் காட்டி அவர்களுக்கு எதிரான எதிர்ப்பை முஸ்லிம் விரோத சக்திகளின் இலக்காக நெறிப் படுத்தும்.

பாமர முஸ்லிம்களின் அப்பாவித்தனத்தை வெளிப்படுத்தி பெரும்பான்மையின மக்களின் உள்ளத்தை வெற்றி கொள்ள இதனை விடவும் நல்லதொரு சந்தர்ப்பம் அமையப் போவதில்லை.

அநியாயக்கார மதகுருமார்களுடன் ஒன்றாக அவர்களது அநியாயங்களுக்குத்
துணை நிற்பதும், சுயநல அரசியல் தலைமைகளுக்கு துணை நிற்பதும் நமது சமூகத்தின் எதிர்கால தன்னிருப்புக்கு பாரிய அச்சுறுத்தலாக அமைந்துப் போகும்.

இன்று நாம் அறிந்தே அனுமதிக்கின்ற செய்கைகள்தான் நம்மை அறியாமலே நமது நாளைய நாளை தீர்மானிக்கப் போகிறது.

என்ன செய்வதாக உத்தேசம்?

11 comments:

Dr.Anburaj said...

இந்து மதத்தில் ஏக இறைக் கொள்கையில்லையோ?


நித்தியமாய் நிர்மலமாய் நிட்களமாய் நிராமயமாய்
நிறைவாய் நீங்காச்
சுத்தமுமாய் தூரமுமாய்ச் சமீபமுமாய்த் துரியநிறை
சுடராய் எல்லாம்
வைத்திருந்த தாரகமாய் ஆனந்த மயமாகி
மனவாக் கெட்டாச்
சித்துருவாய் நின்றவொன்றைச் சுகாரம்பப் பெருவெளியைச்
சிந்தை செய்வாம்.1 .

யாதுமன நினையுமந்த நினைவுக்கு நினைவாகி
யாதநின் பாலும்
பேதமற நின்றுயிக் குராகி அன்பருக்கே
பேரா னந்தக்
கோதிலமு தூற்றரும்பிக் குணங்குறியொன் றறத்தன்னைக்
கொடுத்துக் காட்டுந்
தீதில்பரா பரமான சித்தாந்தப் பேரொளியைச்
சிந்தை செய்வாம். 2 .

பெருவெளியாய் ஐம்பூதம் பிறப்பிடமாய்ப் பேசாத
பெரிய மோனம்
வருமிடமாய் மனமாதிக் கெட்டாத பேரின்ப
மயமாய் ஞானக்
குருவருளாற் காட்டிடவும் அன்பரைக்கோத் தறவிழுங்கிக்
கொண்டப் பாலுந்
தெரிவரிதாய்க் கலந்தெந்தப் பொருள் அந்தப் பொருளினையாஞ்
சிந்தை செய்வாம் .3.

இகபரமும் உயிர்க்குயிரை யானெனதற் றவர்உறவை
எந்த நாளுஞ்
சுகபரிபூ ரணமான நிராலம்ப கோசரத்தைத்
துரிய வாழ்வை
அகமகிழ வருந்தேனை முக்கனியைக் கற்கண்டை
அமிர்தை நாடி
மொகுமொகென இருவிழிநீர் முந்திறைப்பக் கரமலர்கள்
முகிழ்த்து நிற்பாம். 4.

சாதிகுலம் பிறப்பிறப்புப் பந்தமுத்தி அருவுருவத்
தன்மை நாமம்
ஏதுமின்றி எப்பொருட்கும் எவ்விடத்தும் பிரிவற நின்
றியக்கஞ் செய்யும்
சோதியைமாத் தூவெளியை மனதவிழ நிறைவான
துறிய வாழ்வைத்
தீதில்பர மாம்பொருளைத் திருவருளை நினைவாகச்
சிந்தை செய்வாம். 5 .

அங்கிங் கெனாதபடி எங்கும் ப்ரகாசமாய்
ஆனந்த பூர்த்தியாகி
அருளடு நிறைந்ததெது தன்னருள் வெளிக்குளே
அகிலாண்ட கோடியெல்லாந்
தங்கும் படிக்கிச்சை வைத்துயிர்க் குயிராய்த்
தழைத்ததெது மனவாக்கினில்
தட்டாமல் நின்றதெது சமயகோ டிகளெலாந்
தந்தெய்வம் எந்தெய்வமென்
றெங்குந் தொடர்ந்தெதிர் வழக்கிடவும் நின்றதெது
எங்கணும் பெருவழக்காய்
யாதினும் வல்லவொரு சித்தாகி இன்பமாய்
என்றைக்கு முள்ள தெதுஅது
கங்குல்பக லறநின்ற எல்லையுள தெதுஅது
கருத்திற் கிசைந்ததுவே
கண்டன வெலாமோன வுருவெளிய தாகவுங்
கருதிஅஞ் சலிசெய்குவாம். 1.

வானாதி பூதமாய் அகிலாண்ட கோடியாய்
மலையாகி வளைகடலுமாய்
மதியாகி இரவியாய் மற்றுள எலாமாகி
வான்கருணை வெள்ளமாகி
நானாகி நின்றவனு நீயாகி நின்றிடவு
நானென்ப தற்றிடாதே
நான்நான் எனக்குளறி நானா விகாரியாய்
நானறிந் தறியாமையாய்ப்
போனால் அதிட்டவலி வெல்லஎளி தோபகல்
பொழுதுபுகு முன்கண்மூடிப்
பொய்த்துகில்கொள் வான்தனை எழுப்பவச மோஇனிப்
போதிப்ப தெந்தநெறியை
ஆனாலும் என்கொடுமை அநியாயம் அநியாயம்
ஆர்பால் எடுத்துமொழிவேன்
அண்டபகி ரண்டமும் அடங்கவொரு நிறைவாகி
ஆனந்த மானபரமே. 7.

எத்தனை விதங்கள்தான் கற்கினும் கேட்கினும்என்
இதயமும் ஒடுங்கவில்லை
யானெனும் அகந்தைதான் எள்ளளவு மாறவிலை
யாதினும் அபிமானம்என்
சித்தமிசை குடிகொண்ட தீகையொ டிரக்கமென்
சென்மத்து நானறிகிலேன்
சீலமொடு தவவிரதம் ஒருகனவி லாயினுந்
தெரிசனங் கண்டும்அறியேன்
பொய்த்தமொழி யல்லால் மருந்துக்கும் மெய்ம்மொழி
புகன்றிடேன் பிறர்கேட்கவே
போதிப்ப தல்லாது சும்மா இருந்தருள்
பொருந்திடாப் பேதைநானே
அத்தனை குணக்கேடர் கண்டதாக் கேட்டதா
அவனிமிசை யுண்டோசொலாய்
அண்டபகி ரண்டமும் அடங்கவொரு நிறைவாகி
ஆனந்த மானபரமே. 9.
கண்ணார நீர்மல்கி யுள்ளநெக் குருகாத
கள்ளனே னானாலுமோ
கைகுவித் தாடியும் பாடியும் விடாமலே
கண்பனித் தாரைகாட்டி
அண்ணா பரஞ்சோதி யப்பா உனக்கடிமை
யானெனவு மேலெழுந்த
அன்பாகி நாடக நடித்ததோ குறைவில்லை
அகிலமுஞ் சிறிதறியுமேல்
தண்ணாரு நின்னதரு ளறியாத தல்லவே
சற்றேனும் இனிதிரங்கிச்
சாசுவத முத்திநிலை ஈதென் றுணர்த்தியே
சகநிலை தந்துவேறொன்
றெண்ணாம லுள்ளபடி சுகமா யிருக்கவே
ஏழையேற் கருள்செய்கண்டாய்
இகபர மிரண்டினிலும் உயிரினுக் குயிராகி
எங்குநிறை கின்றபொருளே.5.

Dr.Anburaj said...

ஒரு இந்து அரசியை தங்கையாய ஏற்று அரசைக்காப்பாற்றிய முஸ்லீம் மன்னன் கதை
Saturday, August 16, 2008
Rakshabandhan: Recalling Karnawati's 'rakhi' to HumayunAlmost 500 years ago, Karnawati had sent a 'rakhi' to Emperor Humayun and sought his help when her kingdom was besieged by the enemy forces. Humayun left Delhi and reached Chittaur in keeping with the age-old tradition of Raksha Bandhan.

The attacker Bahadaur Shah Gujrati had annexed Malwa in 1531 AD and was marching on. As his forces surrounded the fort of Chittor, Rani Karnavati, the Raja's mother, appealed to Badshah Humayun for help.

Along with her letter, she sent 'rakhi', the sacred thread that girls tie on the wrists of their brothers and in turn they pledge to take care of them. Humayun accepted the 'rakhi' and proceeded to Chittor though Bahadur Shah didn't expect the Emperor to rush to Chittoar and fight him.

Humayun did reach Chittor and Bahadur Shah had to flee. He escaped to Malwa but Humayun followed him to Fort Mandu and later on to Champanir where he took refuge but Humayun reached there also and captured it as well. Bahadaur Shah saved himself by reaching to Diu island.

Though Humayun he had got delayed in starting off, he did honour this tradition and taught a lesson to the aggressor. Even historians with a Saffron bent don't dispute this occurrence, as it is no myth and is recorded in history.

Dr.Anburaj said...

Saturday, February 28, 2009
Muslim couple marries off Hindu daughter in Sharma family


1. Shabbir Khan and his wife married off their adopted daughter Rakhi as per Vedic rites to Ranjit Sharma in Ghaziabad on Sunday.

The childless Khan couple had adopted the daughter of a Hindu friend who had six daughters. They not just raised her as a Hindu but kept a separate puja ghar in the house.

All Hindu and Muslim festivals were celebrated in the house and such was the emotional bonding between parents and the daughter Rakhi alias Gudia that everybody marvelled at the love. A furniture-maker Khan organised the wedding function at a grand scale almost beyond his means.

"Who will we celebrate Holi with?, he would ask at the time of bidaai. "She was more than what a natural daughter could ever be", says Khan, adding that 'Aaj mere dil ka ek tukdaa chalaa gaya'. Read the Times of India report by Lalit Kumar.

2. Our salute to these Muslim parents for their silent message to the society. Just like we had carried a story about Hindu parents with the heading 'Hats off to Hindu parents of Muslim girl'. Earlier, another amazing story about a Hindu couple's adoption of a Muslim girl and her subsequent marriage to Muslim youth was carried on this blog.

Do read this as well

Naseema was abducted and sold when she was just eight years old. Later a Brahmin couple raised her. Such was their sincerity that they even made her wear the burqa to ensure that the girl gets a traditional Muslim upbringing in Tamil Nadu's Vellore.

They educated her and later married her off to a Muslim youth, who lives and works with a company in Middle East. After her marriage, she even managed to locate her father Ibrahim who had become deaf and dumb. She owes everything in life to her parents--The Brahmin couple. Read more

It is these people who are the real heroes. It is no joke to brave the social pressure and go against the established norms to raise a child belonging other religion as per his or her faith. But they do it, silently.

Dr.Anburaj said...

வாகாபியிசத்தை ஒழிக்க வேண்டும்

2) "உலகம் இடத்திற்கு இடம் புவியமைப்பில் மாறுபட்டு இருந்தாலும், மேலும் ஒரே இடத்தில் காலத்திற்கு காலம் மாறுபாடுகள் இருந்தாலும், 1400 வருடத்திற்கு முற்பட்ட அராபிய வாழ்வியல் முறையே அனைத்து காலத்திலும் அனைத்து இடங்களிலும் கடைபிடிக்கப்படவேண்டும்" என வாதிடுபவர்களாக வகாபிகள் இருப்பதை உணரலாம்.

3) நீங்கள் அறிவினைப் பயன்படுத்த விருப்பப் பட்டால், அவர்கள் ஆதாரபூர்வமான மத நூல்களைத் தான் பின்பற்ற வேண்டும் என்பார். நீங்களும் என்னைப் போல மத நம்பிக்கை உடையவர் என வைத்துக் கொள்வோம். நீங்களும் அவ்வாறு செய்ய ஒப்புக் கொள்வீர்கள். ஆதாரபூர்வமான நூலில் காணப்படும் வாழ்வியல் முறையை பின்பற்ற ஒப்புக் கொள்ளலாம். ஆனால் அவர்கள் 'ஆதாரபூர்வமானது' என்பது எது என்பதையும் அதற்கான வரைமுறைகளையும் அவர்களே வகுப்பார்கள் என்பது தான் பிரச்சனையே. "ஆதாரபூர்வமானவைகளையே நாம் பின்பற்ற வேண்டும்; ஆனால் 'ஆதாரபூர்வமானது' எனும் வார்த்தைக்கான அர்த்தத்தை நான் தான் கற்பிப்பேன்" என அவர் முரண்டு பிடிப்பதை நீங்கள் காணலாம்.
எனது ஊர்காரர்கள் என்னிடம் பகிர்ந்து கொள்வது போல சவுதி எனும் வகாபிச தேசத்துல சட்ட ஒழுங்கு பாரபட்சமானது.

அராபிய தேசங்கள் வகாபிசத்தைத் தூக்கிப் பிடிப்பதற்கான காரணமே,

அது அரபு மேலாண்மையைத் தூக்கிப் பிடிப்பது தான். மற்ற பண்பாடுகளின் அழிவினை நாடக்கூடியவைகள் தான்.

அந்த பண்பாடுகளில் இஸ்லாமிய இறைக் கொள்கைக்கு எதிரான கூறுகள் இல்லாவிட்டாலும் அதன் அழிவினை வகாபிசம் நாடுகிறது.

இந்த சிந்தனையில் எழுப்பப் பட்ட வாகாபிசத்தைப் பின்பற்றும் மத்திய் கிழக்கு நாட்டினரிடம் அராபியர்‍/அரபியல்லாதார் பாரபட்சம் வருவது இயற்கையே. இந்த பாரபட்சத்தை வகாபிசம் நேரடியாக போதிக்காவிட்டாலும், அது எழுந்து நிற்கும் அடித்தளம் இந்த பாரபட்சத்தினை நியாபடுத்துகிறது. வகாபி/வகாபியல்லாதார் என்று வரும்போது கூட இப்பாரபட்சம் இயற்கையாகவே தலைதூக்க்குகிறது.

வகாபிசம் என்பதாவது, ஒரு மனிதனின் சிந்தனையைவிட சிலர் எழுதிய புத்தகங்களே மேலானவை என கருத்தாக்கம் கொண்டு, "ஆதாரப்பூர்வமானவை" என்ற கவர்ச்சிகரமான வார்த்தைகளால் தன்னைத்தானே அலங்கரித்துக் கொள்ளும் புனிதப் படுத்தப்பட்ட கருத்தாக்கம் என்பதால் அடிப்படைவாதமும் உரிமை மீறல்களும் மலிந்து கிடக்கின்றன.

நிச்சயமாக வகாபிசம் ஒழிய வேண்டும். இது சூபியிசம் போல ஒருவருடைய தனிமனித வாழ்க்கையைச் சார்ந்த கருத்தியலில்லை. சட்டம், நீதி, அரசியல் போன்ற பொது வாழ்க்கை அம்சங்களில் நுழைவதால், தனி மனித உரிமைகளைக் காக்கும் பொருட்டு வகாபிசத்தை எதிர்க்க வேண்டியது கடமையாகிறது:.....
பெண்கள் கார் ஓட்டக் கூடாது; கல்விக்காக அவர்கள் தனியாக வெளி நாடுகளுக்கு செல்லக் கூடாது; போன்ற கெடுபிடிகள். "பெண்கள் எங்கே உடலுறவு கொண்டு விடுவார்களோ ?" என்பது மட்டுமே இந்த வகாபிகளின் எப்போதுமான சிந்தனையாக உள்ளது. "அவர்களும் மனிதர்கள்; மனிதம் என்பது பல செயல்பாடுகளை உள்ளடக்கியது" என சிந்திப்பதில்லை. "உடலுறவு மட்டுமே வாழ்க்கை. தவாறான உடலுறவு ஏற்பட சந்தேகமான சூழ்னிலைகள் எது இருந்தாலும் அதனைத் தடுக்கவேண்டியது மட்டும் தான் பெண்கள் விஷயத்தில் நாம் செய்ய வேண்டியது" என தலையாய மடமையாக (மன்னிக்கவும்.. கடமையாக) வகாபிகள் உணர்கின்றனர் போலும். உடலுறவு மட்டும்தான் பெண்களின் பணியென எண்கின்றனர் போலும்.
நன்றி - இங்கே சொல்லப்படும் என்ற முஸ்லீம் வலைதளம்

Dr.Anburaj said...

வாகாபித்துவம் கெர்டுமையின் மறுஉருவம்
The Saudi king has pardoned a female rape victim sentenced to jail and 200 lashes for being alone with a man raped in the same attack, reports say.

The "Qatif girl" case caused an international outcry with widespread criticism of the Saudi justice system.

3. சவுதி மன்னர் கற்பழிக்கப் பட்ட பெண்ணை "மன்னித்தார்"
"கற்பழிக்கப் பட்ட பெண்ணை மன்னிப்பதா ? மன்னிப்பது எனும் வார்த்தைக்குப் பொருள்தான் என்ன ? அவளுக்கு நியாயமல்லவா வழங்கப் பட வேண்டும்" எனும் தொனியில் உள்ளது. இதுவும் அருமைதான்.

வகாபிய தேசத்தில் வகாபிசத்திற்கு செவி சாய்க்காதவராக இருந்தால் என்ன நடக்கும் என்பதுதான் இச் சம்பவம்.

அப்பெண் உரிமை மீறலுக்கு இலக்கான போது, அவள் 'காத்திஃப்' எனும் ஷியாபிரிவு மக்கள் வாழும் பகுதியைச் சேர்ந்த காரண‌த்திற்காக, அவளின் அவல நிலையில் வகாபிய நீதிபதிகள் மகிழ்வு கண்டுள்ளது தெரியவருகிறது. அவள் தொடுத்த வழக்கினை ஏள‌னத்துடன் அவர்கள் நடத்தியுள்ளது தெரியவருகிறது. மேலும் அவளை ஏளனம் செய்வதற்காக, தொடுக்கப் படாத வழக்கினை அவர்கள் உருவாக்கி அவளுக்கு 80 கசையடிகளையும் 6 மாத சிறைத்தண்டனையையும் வழங்கினர் அந்த மகாகணம் பொருந்திய வகாபிய நீதிவான்கள். "கூட்டுக் கற்பழிப்பு" எனும் மிருகங்களில் கூட காணமுடியாத வன்முறையினால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு ஆணும் பெண்ணும் வழக்குத் தொடர்கின்றனர். செய்தவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட தண்டனையோ 5 மாதம் முதல் இரண்டு வருடம் வரை சிறைத்தண்டனைகள். ஆனால் வகாபிய நீதிபகள் கண்டெடுத்த‌ தொடுக்கப் படாத வழக்கு, "பாதிக்கப் பட்ட ஆணும் பெண்ணும், சம்பவம் நடப்பதற்கு முன்பு தனித்து இருந்தனர்" என்பதாகும். தகாத உறவு வைத்திருந்தனரா இல்லையா என்பதே தெரியா நிலை. எது எப்படியோ ஆனால் பாதிக்கப் பட்ட இருவரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் யார் என ஆராயும் போக்கே அவர்களது மனதில் உள்ள வெறித்தனத்தினையும், அப்பெண் ஷியா பிரிவினைச் சேர்ந்தவர் என்ற காரணத்திற்காக அந்த நீதிபதிகள் இந்த கோணத்தில் விசாரிக்க ஆர்வம் கொண்டதையும் நாம் அறிய முடிகிறது.

மிக எளிதாக கூற வேண்டுமானால்: நான் வகாபிய தேசத்தில் வாழ்கின்றேன் என வைத்துக்கொள்வோம். எனது வீட்டில் உள்ள பொருட்கள் களவு போய்விட்டது என வைத்துக் கொள்வோம். இது பற்றி நான் முறையிட்டால், நான் வீடு கட்டியது பற்றி விசாரிக்கப் படுவேன். அல்லது, களவு நடந்த சமயத்திலோ அல்லது அதற்கு முன்போ நான் ஏதாவது தப்பு தண்டாக்கள் செய்து கொண்டிருந்தேனா என விசாரிக்கப் படுவேன் !!!!

அளிக்கப்பட்ட தண்டனையினை எதிர்த்து அப்பெண் முறையிட்ட காரணத்திற்காக, அவளுக்கு அளிக்கப் படவேண்டிய கசையடிகளின் எண்ணிக்கை 200 என அதிகரிக்கப் பட்டது. அவளது வழக்குரைஞரின் வழக்காடும் அனுமதியும் ரத்து செய்யப்பட்டது.

இதனை நான் கேவலம் என கூறமுடியாது. கேவலம் கேவலமாக உள்ளது என்றுதான் கூறமுடியும். வகாபிசத்தைப் பற்றி நாம் வேறு என்ன சொல்வது. உரிமை மீறல், இனவாதம் ஆகியவைகள் இல்லாமல் கொடுங்கோல் ஆட்சிகள் நீடிக்க முடியாது. தனது இத்தகைய ஆட்சி நீட்டிப்பிற்காக, இவைகளை உள்ளடக்கிய கருத்தாக்கம்தான் அங்கு கையாளப் படுகிறது. இதில் ஒன்றும் நாம் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை.

இது போன்ற விஷயத்தில் சீனா எவ்வாறு செயல் படுகிறது என்பது பற்றி அறிய இங்கே அழுத்தவும். வகாபிய நீதிபதியும் இவ்வாறுதான் தண்டனைகளைக் கொடுப்பார், ஆனால் குற்றவாளி சீனாகாரராக இருந்தால்.

பாலஸ்தீனியர்கள் ஒவ்வொரு நாட்களும் அல்லது ஒவ்வொரு இரு நாட்களும் கொல்லப்படுகின்றனர். வகாபிய தேசமோ இஸ்ரேலுக்கு வக்காளத்து வாங்குகிறது. 'அன்னாபோலி' எனும் அமெரிக்க நகரில் கலந்து கொண்டு ஒட்டுமொத்த‌ கிழக்கு ஜெரூசலத்தினையும் இஸ்ரேலுக்கு தாரை வார்க்க ஒப்புக் கொண்டுள்ளது.

வாழ்க அவர்களது ஆட்சி நீட்டிப்பு வித்தைகள். வாழ்க அவர்களது மன்னிப்புகளும்.

The male and female victims were in a car together when they were abducted and raped by seven attackers, who were given jail sentences up to nine years.

Press reports say King Abdullah's move did not mean the sentence was wrong.

Quoted by the Jazirah newspaper, Justice Minister Abdullah al-Sheikh said the king had the right to issue pardons if it served the public interest.

Women in Saudi Arabia are not allowed to mix with men who are not close family members.

The custodial sentence plus 200 lashes was imposed after the woman, who has not been named, appealed against an earlier sentence of 90 lashes.

Dr.Anburaj said...

அறிவியல் துறையில் பின்னோக்கிச் சென்ற அரேபியா

It's time to herald the Arabic science that prefigured Darwin and Newton

In this era of intolerance and cultural tension, the west needs to appreciate the fertile scholarship that flowered with Islam

Share 100
inShare0
Email

jim
Jim Al-Khalili
The Guardian, Wednesday 30 January 2008

Watching the daily news stories of never-ending troubles, hardship, misery and violence across the Arab world and central Asia, it is not surprising that many in the west view the culture of these countries as backward, and their religion as at best conservative and often as violent and extremist.

I am on a mission to dismiss a crude and inaccurate historical hegemony and present the positive face of Islam. It has never been more timely or more resonant to explore the extent to which western cultural and scientific thought is indebted to the work, a thousand years ago, of Arab and Muslim thinkers.

What is remarkable, for instance, is that for over 700 years the international language of science was Arabic (which is why I describe it as "Arabic science"). More surprising, maybe, is the fact that one of the most fertile periods of scholarship and scientific progress in history would not have taken place without the spread of Islam across the Middle East, Persia, north Africa and Spain. I have no religious or political axe to grind. As the son of a Protestant Christian mother and a Shia Muslim father, I have nevertheless ended up without a religious bone in my body. However, having spent a happy and comfortable childhood in Iraq in the 60s and 70s, I confess to strong nostalgic motives for my fascination in the history of Arabic science.If there is anything I truly believe, it is that progress through reason and rationality is a good thing - knowledge and enlightenment are always better than ignorance. I proudly share my worldview with one of the greatest rulers the Islamic world has ever seen: the ninth-century Abbasid caliph of Baghdad, Abu Ja'far Abdullah al-Ma'mun. Many in the west will know something of Ma'mun's more illustrious father, Harun al-Rashid, the caliph who is a central character in so many of the stories of the Arabian Nights. But it was Ma'mun, who came to power in AD813, who was to truly launch the golden age of Arabic science. His lifelong thirst for knowledge was such an obsession that he was to create in Baghdad the greatest centre of learning the world has ever seen, known throughout history simply as Bayt al-Hikma: the House of Wisdom.

Dr.Anburaj said...

We read in most accounts of the history of science that the contribution of the ancient Greeks would not be matched until the European Renaissance and the arrival of the likes of Copernicus and Galileo in the 16th century. The 1,000-year period sandwiched between the two is dismissed as the dark ages. But the scientists and philosophers whom Ma'mun brought together, and whom he entrusted with his dreams of scholarship and wisdom, sparked a period of scientific achievement that was just as important as the Greeks or Renaissance, and we cannot simply project the European dark ages on to the rest of the world.

Of course some Islamic scholars are well known in the west. The Persian philosopher Avicenna - born in AD980 - is famous as the greatest physician of the middle ages. His Canon of Medicine was to remain the standard medical text in the Islamic world and across Europe until the 17th century, a period of more than 600 years. But Avicenna was also undoubtedly the greatest philosopher of Islam and one of the most important of all time. Avicenna's work stands as the pinnacle of medieval philosophy.

But Avicenna was not the greatest scientist in Islam. For he did not have the encyclopedic mind or make the breadth of impact across so many fields as a less famous Persian who seems to have lived in his shadow: Abu Rayhan al-Biruni. Not only did Biruni make significant breakthroughs as a brilliant philosopher, mathematician and astronomer, but he also left his mark as a theologian, encyclopedist, linguist, historian, geographer, pharmacist and physician. He is also considered to be the father of geology and anthropology. The only other figure in history whose legacy rivals the scope of his scholarship would be Leonardo da Vinci. And yet Biruni is hardly known in the western world.

Many of the achievements of Arabic science often come as a surprise. For instance, while no one can doubt the genius of Copernicus and his heliocentric model of the solar system in heralding the age of modern astronomy, it is not commonly known that he relied on work carried out by Arab astronomers many centuries earlier. Many of his diagrams and calculations were taken from manuscripts of the 14th-century Syrian astronomer Ibn al-Shatir. Why is he never mentioned in our textbooks? Likewise, we are taught that English physician William Harvey was the first to correctly describe blood circulation in 1616. He was not. The first to give the correct description was the 13th-century Andalucian physician Ibn al-Nafees.

Dr.Anburaj said...

And we are reliably informed at school that Newton is the undisputed father of modern optics. School science books abound with his famous experiments with lenses and prisms, his study of the nature of light and its reflection, and the refraction and decomposition of light into the colours of the rainbow. But Newton stood on the shoulders of a giant who lived 700 years earlier. For without doubt one of the greatest of the Abbasid scientists was the Iraqi Ibn al-Haytham (born in AD965), who is regarded as the world's first physicist and as the father of the modern scientific method - long before Renaissance scholars such as Bacon and Descartes.

But what surprises many even more is that a ninth-century Iraqi zoologist by the name of al-Jahith developed a rudimentary theory of natural selection a thousand years before Darwin. In his Book of Animals, Jahith speculates on how environmental factors can affect the characteristics of species, forcing them to adapt and then pass on those new traits to future generations.

Clearly, the scientific revolution of the Abbasids would not have taken place if not for Islam - in contrast to the spread of Christianity over the preceding centuries, which had nothing like the same effect in stimulating and encouraging original scientific thinking. The brand of Islam between the beginning of the ninth and the end of the 11th century was one that promoted a spirit of free thinking, tolerance and rationalism. The comfortable compatibility between science and religion in medieval Baghdad contrasts starkly with the contradictions and conflict between rational science and many religious faiths in the world today.எனது உள்ளத்தில் உள்ள கருத்துக்களை கூற நிகழும் சம்பவங்களைப் பயன்படுத்திக் கொள்கிறேன்.
ஒரு காலத்தில் மத்திய கிழக்குப் பகுதியில் 'ஓகோ' என்று வளர்ந்திருந்த அறிவியல், நலிவடைந்தது ஏன் ?

இக்கட்டுரையைப் படிக்க : http://www.guardian.co.uk/commentisfree/story/0,,2248970,00.html

இதில் கட்டுரையாளர் (இவர், அழகிய படங்களுடன் குவான்டம் இயற்பியலை விளக்கும் புத்தகத்தின் ஆசிரியர்) 11 ம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகுதான் இப்பகுதியில் அறிவியல் நலிவடைய ஆரம்பித்தது என்றும் அதற்கு காரணம் மங்கோலியர்கள் படையெடுப்பு என்று சிலாகிக்கப்படுகின்றதென்றும் கூறுகிறார்.

ஆனால் நான், அது வகாபிசத்தின் தந்தை இப்னு தைமியா தோன்றிய நூற்றாண்டு என்று தெரிவிக்க விரும்புகின்றேன்

The golden age of Arabic science slowed down after the 11th century. Many have speculated on the reason for this. Some blame the Mongols' destruction of Baghdad in 1258, others the change in attitude in Islamic theology towards science, and the lasting damage inflicted by religious conservatism upon the spirit of intellectual inquiry. But the real reason was simply the gradual fragmentation of the Abbasid empire and the indifference shown by weaker rulers towards science.

Why should this matter today? I would argue that, at a time of increased cultural and religious tensions , misunderstandings and intolerance, the west needs to see the Islamic world through new eyes. And, possibly more important, the Islamic world needs to see itself through new eyes and take pride in its rich and impressive heritage.

· Jim Al-Khalili is a professor of physics at the University of Surrey; he is the 2007 recipient of the Royal Society's Michael Faraday Prize and delivers the Faraday lecture at the Royal Society in London tonight

j.al-khalili@surrey.ac.uk

Print this

Article history
World news

Religion

UK news
Science

Isaac Newton ·
History of science

More from Comment is free on
World news

Religion

UK news
Science

Isaac Newton ·
History of science

Related

22 Mar 2013

Daniel Dennett: 'I don't like theory of mind' – interview

22 Mar 2013

Picturing science: the eyes have it

18 Mar 2013

Science Weekly podcast: Jaron Lanier on Who Owns The Future?

15 Mar 2013

A crowdsourced science blog for Comic Relief: parallel worlds and sexy koalas

Share
inShare
Email

Dr.Anburaj said...

முஸ்லீம்களின் இந்த நிலைக்கு மாற்று-சமுதாயத்தினர்தான் காரணமா ?
----------------------------------------------------------

இல்லை. மற்ற சமுதாயத்தினருடன் ஒப்பிடும்போது, முஸ்லீம்களிடம் தங்களது முன்னேற்றத்தினைப் பாதிக்கும் கூறுகள் அவர்களது வாழ்க்கைமுறைகளில் தென்படுகிறது. தமிழகத்தினைப் பொருத்தவரை, நான் கீழ்காணும் கூறுகளை அடையாளம் காணுகிறேன்.

குடும்பத்தலைவன் மட்டும் வெளிநாடுகளுக்கு சென்று பொருள் ஈட்டி தாய்நாட்டில் வாழும் தனது குடும்பத்திற்கு அனுப்புவதால் பல சிக்கல்கள் இருக்கின்றன.

முதலில், சுயமாக ஒரு சிறுவியாபாரத்தினையோ அல்லது தொழிலையோ தான் குடும்பத்துடன் வாழும் ஊர்களில் துவக்காமல் வெளிநாடுகளில் வேலையாளாகப் பணியாற்றுவதால், அவர்கள் தனது பூர்வீக நாட்டில், சமுதாயத்திலிருந்து காணாமல் போய்விடுகிறார்கள். இதனால் மாற்று மத/சமுதாய மக்களிடையே கலந்து வாழும் வாய்ப்புகள் அற்று, அவர்கள் நம்மை விநோதமாகப் பார்க்கும் சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது. அது அவர்களிடம் நம்மை அநியாயமாக ஒதுக்க எண்ணங்களைத் தூண்டுகிறது. ஏனெனில் அவர்களைப் பொருத்தவரை நாம் ஒருவிதமான "புதியவர்கள்" (strangers). நம்மைப் பற்றி அவர்கள் கொண்டுள்ள தவறான அபிப்ராயங்கள் அவர்களது மனதிலிருந்து அகலாமல் அப்படியே இருக்கக் காரணமாகின்றோம்.


அடுத்து, குடும்பத்தலைவனின் பார்வையில் இல்லாத குடும்பங்களில், குழந்தைகளின் வாழ்வு சின்னாபின்னமாகிறது. அவர்களை மேற்பார்வை செய்ய வழியில்லை. அவர்கள் கெட்ட நட்புகளைப் பெறுகிறார்கள். குழந்தைகளுக்கு மத்தியில் கெட்டவார்த்தைகளைப் பயன்படுத்தும் சொற்கள் அதிகமாக இருப்பது இதை ஊர்ஜிதப்படுத்துகிறது. மேலும் சில கிராமப் புறங்களில் சிறு வீதத்தினர் பாலியல் சீரழிவும் அடைகிறார்கள். அவர்களிடையே ஓரினச்சேர்க்கை ஒழுக்கக்கேடுகள் கூட தென்படுகின்றன. இவைகள் கீழக்கரை முஸ்லீம்களிடம் அதிக வீதத்தில் இருப்பதினை கிரெஸென்ட் பள்ளி, புதுக்கல்லூரி போன்ற இஸ்லாமிய கல்வி நிலையங்களில் விடுதியில் தங்கி படிக்கும் மாணவர்களை கவனிக்கும்போது அறியலாம். இதனை ஒரு காரணமாக நான் ஏன் கூறுகின்றேன் என்றால், அது அவர்களது முன்னேற்றத்திற்கான கேடு என்பதில் ஐயமில்லை. அவர்களது கவனம் திரும்புகிறது. இந்த கெட்டப்பழக்கங்கள் மற்ற சமுதாய மக்களிடம் குறைவு. உதாரணத்திற்கு பிராமணச் சிறுவர்கள் ஒழுக்க சீலர்களாக இருப்பதினைக் காணலாம். இது தமிழக முஸ்லீம்களிடம் இருக்கிற இந்த வெளிநாட்டில்-வேலை-செய்யும் வாழ்க்கை முறையே ஆகும். அதாவது குடும்பத்தைப் பிரிந்து வாழும் குடும்பத்தலைவனால் இப்பிரச்சனை ஏற்படுகிறது.

அடுத்தப் பிரச்சனை, நமது குடும்பங்களில் காணப்படும் அதிகப்படையான விழாக்கள்/விசேஷங்கள். இச்சமயங்களில், சிறுவர்களின் கல்வி பாதிப்படைகிறது. சிறுவர்களின் தாய்மார்கள், நமது சமுதாயத்தினைப் பொறுத்தவரை, தங்கள் குழந்தைகளை பள்ளிக்கு அனுப்பாமல் அந்த விழாக்களில் பங்கேற்கச் செய்கின்றனர். இதனால் அவர்களது கவனம் திரும்புகிறது. பிறகு தனது தந்தையைப் பின்பற்றி வெளிநாடுகளுக்கு வேலை செய்ய குடும்பத்தினைப் பிரிந்து செல்கின்றனர். மேலும் இத்தகைய விழாக்களின் போது சமைக்கப்படும் பாத்திரங்களில் ஈயம் பூசப்பட்ட பாத்திரங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இதனால் உணவுகளில் உலோகவிஷத்தன்மை அதிகமாகி அவர்களது மூளை வளர்ச்சியும்/பகுப்பாய்வுத் திறனும்(analytical skill) பாதிக்கப்படுகிறது.

இது போன்ற நமது கலாச்சாரம்/வாழ்வியல் சார்ந்த கூறுகள் கலையப்படவேண்டும் அல்லது சீர்திருத்தம் பெறவேண்டும். மற்ற சமுதாயத்தினரோடு கலந்து பழக வேண்டும். குழந்தைகளை அருகில் இருந்து கவனித்து வளர்க்கவேண்டும். அதற்கான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தவேண்டும். இவ்வாறு செய்தால் நம் சமுதாயத்தில் மனிதவளம் மேம்படும். மக்கள் வெறுத்து ஒதுக்கும் அளவிற்கு நாம் விநோதகர்களாக இருக்கமாட்டோம். மேலும் நாம் நம் கடமையை ஆற்றிய திருப்தியுடன் இன்பமான இல்லற அமைய வாய்ப்புள்ளது.

அடுத்து, ததஜ/தமுமுக போன்ற கும்பல்களை ஒதுக்கிவிட்டு, பள்ளிக்கூடங்களை, கல்லூரிகளை ஏற்படுத்தவேண்டும். தொழில் பயிலும் கல்விக் கூடங்களையும் ஏற்படுத்தவேண்டும். செல்வங்களை ததஜவினருக்கு அனுப்பினால் அவர்கள் யாரோ ஒருவருக்கு ஒரு நெருப்பு-அயன்பாக்ஸ் போன்றவற்றை பரிசலித்துப் புகைப்படமெடுத்து தங்கள் இணையதளத்தில் விளம்பரம் தேடிக்கொள்வார்கள் (கவனிக்க: ஒருவருக்கு உதவி அளித்து, உதவி பெற்றவரது மானத்தினை மூலதனமாகப் பயன்படுத்துவது எந்த அளவிற்கு மானக்கேடான செயல்); அரசியல் நகர்வு நோக்குடன் மாநாடுகளை நடத்துவார்கள்; மக்கள் ஒரு நோக்குக்காக அளித்தப் பணத்தில் இஃப்தார் நிகழ்ச்சி நடத்துவார்கள்.
Posted by மு மாலிக் at 12:41 PM 10 comments Links to this post

Dr.Anburaj said...

நபி அறிவியல் அரேபிய அறிவியல் ? தவறு எனில் மாற்றிக் கொள்ள முடியுமா ?அல்லது காபிர் பட்டம் கிடைக்குமா !

குரோமசோம்களை நம்புவதா அல்லது இஸ்லாமை நம்புவதா என்று முடிவு
செய்யுங்கள்.

இந்த நாத்திகர்கள் குழந்தை உருவான பொழுதே ஆண் பெண் என்று நிச்சயம் செய்யப்பட்டுவிடுகிறது என்று சொல்கிறார்கள். ஆனால் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களோ 42 ஆம் நாளில் வானவர்கள் அல்லாஹ்வை கேட்டு அதன் பின்னரே ஆணா பெண்ணா என்று முடிவு செய்கிறார்கள் என்று கூறுகிறார்.

உங்கள் தாயின் கருவறையில் நாற்பத்தி இரண்டு நாட்கள் கடந்த பின், இறைவன் ஒரு வானவரை அனுப்பி வைத்து, அவர் (அக் கருவின்) செவி மற்றும் பார்வைப் புலன்களையும், தோல், சதை மற்றும் எலும்புகளையும் ஒருங்கமைக்கின்றார். பின்பு இறைவனிடம் அவர் இது ஆணா அல்லது பெண்ணா? என வினவ, இறைவன் தான் விரும்பியதைப் படைக்கின்றான். (முஸ்லிம். எண்.2645).

நாத்திகர்களுக்கு பதிலளிக்கிறேன் என்று வழிதவறி விழுந்துவிடாதீர்கள்.

Dr.Anburaj said...

காபிர்களோடு பழகக்கூடாது, நட்பு பாராட்டக்கூடாது.
Qur’an 3:118
3:118. நம்பிக்கை கொண்டோரே! நீங்கள் உங்(கள் மார்க்கத்தைச் சார்ந்தோர்)களைத் தவிர (வேறெவரையும்) உங்களின் அந்தரங்கக் கூட்டாளிகளாக ஆக்கிக் கொள்ளாதீர்கள்; ஏனெனில் (பிறர்) உங்களுக்குத் தீமை செய்வதில் சிறிதும் குறைவு செய்ய மாட்டார்கள்; நீங்கள் வருந்துவதை அவர்கள் விரும்புவார்கள்; அவர்கள் உங்கள் மேல் கொண்டுள்ள கடுமையான வெறுப்பு அவர்கள் வாய்களிலிருந்தே வெளியாகிவிட்டது; அவர்கள் நெஞ்சங்கள் மறைத்து வைத்திருப்பதோ இன்னும் அதிகமாகும்; நிச்சயமாக நாம் (இது பற்றிய) ஆயத்களைத் தெளிவு படுத்திவிட்டோம்; நீங்கள் உணர்வுடையோரானால் (இதை அறிந்து கொள்வீர்கள்.
4:144. முஃமின்களே! நீங்கள் முஃமின்களை விடுத்து காஃபிர்களை (உங்களுக்கு உற்ற) நண்பர்களாய் ஆக்கிக் கொள்ளாதீர்கள்; உங்களுக்கே எதிராக நீங்கள் ஒரு தெளிவான ஆதாரத்தை அல்லாஹ்வுக்கு ஆக்கித் தர விரும்புகிறீர்களா?5:51. முஃமின்களே! யூதர்களையும், கிறிஸ்தவர்களையும் உங்களுடைய பாதுகாவலர்களாக ஆக்கிக் கொள்ளாதீர்கள். (உங்களுக்கு விரோதம் செய்வதில்) அவர்கள் தம்மில் சிலர் சிலருக்குப் பாதுகாவலர்களாக இருக்கின்றனர்; உங்களில் எவரேனும் அவர்களைப் பாதுகாவலர்களாக ஆக்கினால் நிச்சயமாக அவரும் அவர்களைச் சேர்ந்தவர் தான்; நிச்சயமாக அல்லாஹ் அநியாயக்கார மக்களுக்கு நேர்வழி காட்டமாட்டான்.
5:57. முஃமின்களே! உங்களுக்குமுன் வேதம் வழங்கப்பட்டவர்களிலிருந்தும், காஃபிர்களிலிருந்தும், யார் உங்கள் மார்க்கத்தைப் பரிகாசமாகவும், விளையாட்டாகவும் எடுத்துக் கொள்கிறார்களோ அவர்களை நீங்கள் பாதுகாவலர்களாக ஆக்கிக் கொள்ளாதீர்கள்; நீங்கள் முஃமின்களாக இருந்தால் அல்லாஹ்வுக்கே அஞ்சி நடந்து கொள்ளுங்கள்.
60:4. இப்றாஹீமிடமும், அவரோடு இருந்தவர்களிடமும், நிச்சயமாக உங்களுக்கு ஓர் அழகிய முன்மாதிரி இருக்கிறது; தம் சமூகத்தாரிடம் அவர்கள், “உங்களை விட்டும், இன்னும் அல்லாஹ்வையன்றி நீங்கள் வணங்குகிறவற்றைவிட்டும், நாங்கள் நிச்சயமாக நீங்கிக் கொண்டோம்; உங்களையும் நாங்கள் நிராகரித்து விட்டோம்; அன்றியும் ஏகனான அல்லாஹ் ஒருவன் மீதே நீங்கள் நம்பிக்கை கொள்ளும் வரை, நமக்கும் உங்களுக்குமிடையில் பகைமையும், வெறுப்பும் நிரந்தரமாக ஏற்பட்டு விட்டன” என்றார்கள். ஆனால் இப்றாஹீம் தம் தந்தையை நோக்கி: “அல்லாஹ்விடத்தில் உங்களுக்காக (அவனுடைய வேதனையிலிருந்து) எதையும் தடுக்க எனக்குச் சக்தி கிடையாது; ஆயினும் உங்களுக்காக நான் அவனிடத்தில் நிச்சயமாக மன்னிப்புத் தேடுவேன்” எனக் கூறியதைத் தவிர (மற்ற எல்லாவற்றிலும் முன் மாதிரியிருக்கிறது, அன்றியும், அவர் கூறினார்): “எங்கள் இறைவா! உன்னையே முற்றிலும் சார்ந்திருக்கிறோம்; (எதற்கும்) நாங்கள் உன்னையே நோக்குகிறோம்; மேலும், உன்னிடமே எங்கள் மீளுதலும் இருக்கிறது,”
9:23. ஈமான் கொண்டவர்களே! உங்கள் தந்தைமார்களும் உங்கள் சகோதரர்களும், ஈமானை விட்டு குஃப்ரை நேசிப்பார்களானால், அவர்களை நீங்கள் பாதுகாப்பாளர்களாக எடுத்துக் கொள்ளாதீர்கள். உங்களில் யாரேனும் அவர்களை பாதுகாப்பாளர்களாக எடுத்துக் கொண்டால், அவர்கள் தான் அநியாயக்காரர்கள் ஆவார்கள்.

Post a Comment

In the Name of Allah - Allahumma Salli Ala Muhammad wa AAli Muhammad

In the Name of Allah - Allahumma Salli Ala Muhammad wa
AAli Muhammad