அஹ்லுல்பைத் Headline Animator

Thursday, July 25, 2013

"நாம் ஹலாலை அற்ப விலைக்கு விற்றோம்......." ACJU தலைவர் ரிஸ்வி முப்தி........

"நாம் ஹலாலை அற்ப விலைக்கு விற்றோம்......." ACJU தலைவர் ரிஸ்வி முப்தியின் ஒப்புதல் வாக்கு மூலம்......அதனை அவர் சொல்லக் கேட்டுப் பாருங்கள்.No comments:

Post a Comment

In the Name of Allah - Allahumma Salli Ala Muhammad wa AAli Muhammad

In the Name of Allah - Allahumma Salli Ala Muhammad wa
AAli Muhammad