அஹ்லுல்பைத் Headline Animator

Sunday, August 11, 2013

அடம்பன் கொடியும் திரண்டால் மிடுக்கு.......மோலவத்த பள்ளி உடைப்பு சொல்லுகின்ற பாடம்.......!!!!!!

அடம்பன் கொடியும் திரண்டால் மிடுக்கு........SLTJ அமைப்புக்கு எனது உளப் பூர்வமான வாழ்த்துக்கள்.......இன்று மட்டும் இந்த செய்கைக்கு இவ்வாறான எதிர்ப்பை வெளிக் காட்டி இருக்காத நிலையில் ஏனைய 'தௌஹீத்,சலபி பள்ளி வாயல்களும் இலவமாக இலக்கிடப் பட்டிருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது......பிறை விடயத்தில் ACJU நிறுவனத்தைக் கொண்டு SLTJ யை தனிமைப் படுத்திய சுதந்திர சிற்பிகளின் ஏஜண்டுகளின் இலாவகமான இலக்கு அல்லாஹ்வின் அருளினால் தவிடு பொடியாக்கப் பட்டிருப்பது புரிகிறது.

SLTJ சகோதர்களின் போராட்டத்திற்கு அஹ்லுல்பைத் தமிழ்த் தளத்தின் ஆதரவு என்றும் இருக்கும்.https://www.facebook.com/photo.php?v=1402020496686696&set=vb.198076380290566&type=2&theater

No comments:

Post a Comment

In the Name of Allah - Allahumma Salli Ala Muhammad wa AAli Muhammad

In the Name of Allah - Allahumma Salli Ala Muhammad wa
AAli Muhammad