அஹ்லுல்பைத் Headline Animator

Wednesday, February 27, 2013

இலங்கை முஸ்லிம்களின் தொலைந்துப் போன தலைமைத்துவம்..................


நம்மை வழிநடாத்தும் தலைமைத்துவம் எங்கிருக்கிறது........

தெரிந்தால் சொல்லித் தாருங்கள்!


http://youtu.be/-Q23B8gPQpc

1 comment:

Dr.Anburaj said...

ஆச்சரியம்? அதிசயம் ?

அபூதர் (ரலி) அவர்கள் அறிவித்துவந்ததாக அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது:
…அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: பிறகு ஜிப்ரீல் (அலை) அவர்கள் என்னை அழைத்துக்கொண்டு (இன்னும் மேலே) உயர்ந்தார்கள். நான் ஓர் உயரமான இடத்தில் ஏறிக்கொண்டிருந்தபோது (வானவர்கள் தலை விதிகளைப் பதிவு செய்துகொண்டிருக்கும்) எழுதுகோல்களின் ஓசையைச் செவியுற்றேன்...
முஸ்லீம் 263

ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அவனது கழுத்தில் அவனது குறிப்பேட்டை மாட்டியுள்ளோம். கியாமத் நாளில் அவனுக்காக ஒரு புத்தகத்தை வெளிப்படுத்துவோம்.
குர் ஆன் 17:13

மனநோயாளிகளுக்கு இத்தகைய ”கற்பனைகள் ” தோன்றும் என்று மருத்துவர்கள் சொலகின்றார்கள்.

Post a Comment

In the Name of Allah - Allahumma Salli Ala Muhammad wa AAli Muhammad

In the Name of Allah - Allahumma Salli Ala Muhammad wa
AAli Muhammad